حضور مدیر صنایع غذایی جهاد کشاورزی استان تهران و مسئولان صنایع غذایی شهرستان تهران در کارخانه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش

 مدیر صنایع غذایی جهاد کشاورزی استان تهران ومسئولان صنایع غذایی شهرستان تهران از کارخانه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش بازدید و به بررسی امکان سنجی و بسته بندی سویا در این واحد تولیدی پرداختند.

و ضمن گفتگو با کارکنان بخش تولید پیرامون بسته بندی محصولات با مدیر محترم کارخانه و مدیریت محترم شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش حسن شریفی فرد بحث و تبادل نظرصورت گرفت .

در این بازدید میهمانان گرانقدر ضمن بازدید از دستگاههای بسته بندی در جریان روند مراحل بسته بندی چای ،حبوبات وقند و شکر قرار گرفتند و تلاش کارکنان و مدیران شرکت توسعه صنایع غذایی مورد تقدیر ایشان قرار گرفت .

حسن شریفی فرد همچنین از طرح امکان توسعه خطوط تولید و بسته بندی ادویه جات درآینده توسط این واحد تولیدی خبر دادند.