مجید محسنی مجد، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر : در شرایط کنونی و با درک صحیح از ظرفیت ها و امکانات موجود، یکی از اقدامات مهم تقویت و توسعه « هم‌افزایی » درون گروهی است، که می تواند بسیار اثرگذار بوده و نتایج ارزنده ای را بهمراه داشته باشد. ازینرو زمانی رنگ واقعیت پیدا خواهد کرد که فرآیند کنترل عملکردها و فعالیت های شرکت های تابعه با دقت انجام گیرد تا در نتیجه بهره‌ وری حداکثری از ظرفیت آنها را بهمراه داشته باشد.

به گزارش بیدنا، مجید محسنی مجد، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر در یادداشتی مطرح کرد: در شرایط کنونی و با درک صحیح از ظرفیت ها و امکانات موجود، یکی از اقدامات مهم تقویت و توسعه « هم‌افزایی » درون گروهی است، که می تواند بسیار اثرگذار بوده و نتایج ارزنده ای را بهمراه داشته باشد. ازینرو زمانی رنگ واقعیت پیدا خواهد کرد که فرآیند کنترل عملکردها و فعالیت های شرکت های تابعه با دقت انجام گیرد تا در نتیجه بهره‌ وری حداکثری از ظرفیت آنها را بهمراه داشته باشد.

ما برای رسیدن به این مهم، فارغ از قوانین و دستورالعمل‌ها،می بایست نکاتی را مد نظر داشت و اهتمام لازم برای عملیاتی شدن آن را در دستور کار قرار دهیم. در ابتدا باید باور داشت که این اقدام تنها عمل به تکلیف و در راستای استفاده بهینه از فرصت های بالقوه و دارائی های موجود است و عزمی راسخ و جهادی را میطلبد. نمی توان شعار انقلابی سردهیم و در عمل برخلاف آن رفتار کنیم. لذا با مشارکت منابع انسانی در هر سمت و جایگاهی، استقرار نظام پاداش و ترفیع ظابطه مند، تقویت امر آموزش در جهت ارائه راهکارهای خلاق و جدید و تقویت فرهنگ همکاری و اقدام متقابل با جو تفاهم بین مدیران و … می تواند اثر بخش و ارزش آفرین بوده و به تبع آن به موفقیتی دست پیدا خواهیم کرد که علاوه بر سودآوری و تأمین حقوق صاحبان سهام در امر توسعه اقتصادی کشور نیز سربلند بوده.