دکتر بهروز مرادی مدیرعامل محترم شرکت توسعه صنایع بهشهر در پیامی روز کارگر را تبریک و تهنیت گفتند. متن پیام بدین شرح می باشد: