به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع غذایی به‌پخش، در تاریخ 1401/10/11براساس تصمیم هیات مدیره محترم شرکت به پخش ،طی حکمی جناب آقای “فرشید هاشمی بختیار” به عنوان سرپرست جدید هلدینگ به‌پخش منصوب و از زحمات آقای مسعود لطفی پور سرپرست پیشین این مجموعه تقدیر و تشکر به عمل آمد.