به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش ، مورخ 1401/6/23 مدیرعامل شرکت هلدینگ به پخش آقای مهندس لطفی پور و هیئت همراه به بازدید از کارخانه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش پرداختند.

در این برنامه جناب آقای مهندس اشرف سرپرست محترم شرکت، آقای مهندس منصوریان معاونت محترم بازرگانی و فروش و عضو هیئت مدیره و آقای رجبی رئیس توسعه بازار شرکت به پخش حضور داشتند که آقای اشرف به ارائه توانمندی ها و ظرفیت ها و محصولات تولیدی این شرکت پرداختند.

در ادامه ی این بازدید جناب آقای مهندس لطفی پور به بیان نحوه ی گسترش تولید و نحوه ی عرضه به بازار محصولات و رفع موانع تولید پرداخته و دستورات لازم را در این زمینه صادر فرمودند.