شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش درجهت تحقق اهداف تبیین شده سال 1401 خود موفق گردید در تاریخ 1 تیرماه، قرارداد بسته بندی حبوبات به میزان 2000تن در سال را با شرکت دشت فاخته بهاران اخذ نماید. در این جلسه که با حضور مدیران دو شرکت جناب آقای مهندس اشرف و مهندس منصوریان با جاب آقای بی آزار در محل شرکت به پخش برگزار شد دو طرف به تبادل نقطه نظرات خود در خصوص نحوه ی همکاری و کیفیت بسته بندی و تامین مواد اولیه پرداختند. همچنین در این جلسه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش با توجه به رسالت خود در جهت ارائه کالای باکیفیت ایرانی، برای  مصرف مردم شریف ایران، اقدام به ارائه محصول برنج ایرانی به بازار را در دستور کار خود قرار داد و بر این اساس با عقد قرارداد مشارکت تامین و فروش با شرکت دشت فاخته بهاران قدم مهمی در راستای حمایت از کالای ایرانی برداشت.