مقام معظم رهبری : امروز عرض ما در درجه‌ی اوّل در زمینه‌ی مسائل اقتصادی است . اگر در کشور [رشد] اقتصادی همراه با عدالت به وجود بیاید، همه‌ی زمینه‌های پیشرفت فعّال خواهد شد و کشور به پیشرفت واقعی خواهد رسید.                                                                                        01/01/1401

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از مدت ها قبل، سیاست توانمند سازی و احیای تولید در زیرمجموعه های خود را در دستور کار قرار داده و تهیه برنامه راهبردی گروه که شامل نوسازی کنترل مالی، ارتقای هم افزایی در شرکت های زیرمجموعه، کنترل و کاهش هزینه های تولید و بهای تمام شده، خروج از رشته فعالیت های کم بازده و زیان ده و توسعه نوآوری و فناوری گواه این امر است.

برای رسیدن به اهداف عالیه و همچنین تحقق دغدغه های مقام معظم رهبری که تولید را کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری های اقتصادی دانستند، 11دستورالعمل برای هلدینگ های زیرمجموعه که مبتنی بر راهبرد اصلی گروه در سال 1401 ابلاغ می شود و هلدینگ ها به تناسب بندهای این دستورالعمل موظف هستند گزارش ماهانه اقداماتی که در این زمینه انجام داده اند را ارسال کنند.

 1. تدوین و اطلاع رسانی برنامه های ویژه به منظور استفاده ی بهره ور و کامل از ظرفیت ها، استفاده ی بهینه از طرفیت های موجود و بهبود راندمان و کاهش ضایعات.
 2. برنامه ریزی طرح های خودکفایی در تامین مواد اولیه و نهادهای مصرفی با بهره گیری از فرصت های هم افزایی داخل و خارج از مجموعه.
 3. افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات به عنوان یک اولویت از فروش سالانه در هر رشته.
 4. بررسی، ارزیابی و تایید تاسیس و توسعه ی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر با استفاده از راهکارهای حمایت از شرکت های دانش بنیان متناسب با تولید شرکت های زیر مجموعه.
 5. تقدم داشتن استفاده و تکمیل ظفیت های موجود شرکت ها و بهره ور نمودن آنها بر سرمایه گذاری های جدید.
 6. توسعه ی سرمایه گذاری های خارجی با اولویت حفظ و توسعه ی بازار صادرات محصولا و خدمات شرکت های تابعه.
 7. ارائه ی طرح ها و ایده های سرمایه گذاری مبتنی بر نظام پروژه محور، مطابق با شاخص ها و الزامات برنامه های سالانه.
 8. استفاده از فرصت های ورود به بازارهای سرمایه برای شرکت های غیر بورسی زیر مجموعه و ورود آنها به تالار بورس یا فرابورس متناسب با نوع فعالیت ها و ارزش آفرینی.
 9. تقویت و گسترش بخش های تحقیق و توسعه به عنوان واحد های پژوهشی تولید محور.
 10. بررسی و ارزیابی راهکارهای اجرایی لازم برای توسعه استفاده از فناوری های نوین در سطوح تکنولوژی و اطلاعات.
 11. توسعه فرهنگ سازمانی و بهره گیری از نخبگان برای اعتلای سطح تولید و سودآوری شرکت های تابعه.