مدیرعامل شرکت به پخش طی بازدیدی که هفته گذشته از مراحل آزمایشی راه اندازی خطوط بسته بندی حبوبات در شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش به عمل آورد ضمن اعلام این خبر افزود: در ده روز آینده این خطوط رسماً مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع بهشهر، بهروز پورمحمدی مدیرعامل شرکت به پخش طی بازدیدی که هفته گذشته از مراحل آزمایشی راه اندازی خطوط بسته بندی حبوبات در شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش به عمل آورد ضمن اعلام این خبر در ادامه افزود: در حال حاضر دستگاه های بسته بندی حبوبات خریداری، مجوزهای لازم اخذ شده و تا ده روز آینده تولید انبوه این خطوط آغاز خواهد شد. این در حالی است که حبوبات بسته بندی شده، با برند “صرفه” وارد بازار می شود.

گفتنی است شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش، یکی از شرکت های تابعه به پخش به شمار می آید که پیش از این تنها به بسته بندی و عرضه چای سیلان با برند “ماسوله” می پرداخت اما با تاکید مهندس مجید محسنی مجد مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر و پیگیری های انجام شده ، اکنون با راه اندازی خطوط بسته بندی حبوبات به عرضه این محصول در بازار نیز ورود پیدا خواهد کرد.