بازدید مدیریت محترم عامل شرکت به پخش از شرکت توسعه صنایع غذایی

این بازدید با همراهی مدیر ارشد منابع انسانی هلدینگ ،مدیر عامل محترم شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش جناب آقای هادی زاده ، هیئت مدیره  و امور استراتژیک شرکت آقای شریفی فرد و مدیر کارخانه آقای مهندس آذر نوید انجام گرفت .

جناب آقای دکتر پور محمدی ضمن قدردانی از کارکنان کارخانه، از سالن تولید چای و حبوبات و همین طور روند تولید و موجودی این کارخانه بازدید بعمل آوردند.

سپس به سالن تولید شکر مراجعه فرمودند و از کم و کیف مشکلات بازدید نمودند.

با توجه به اینکه پیشرفت فیزیکی سالن به مرز ۹۵ درصد رسیده است ، تمام دستگاههای تولید به سالن منتقل شده، کمپرسور هوا نصب و تابلوی برق نیز راه اندازی شده است .ایشان به منظور هر چه سریعتر تولید شدن محصول جدید شکر قول مساعدت مالی جهت تکمیل پروژه را به مدیریت محترم‌عامل شرکت توسعه صنایع غذایی دادند.

همچنین مقرر گردید یک دستگاه لیفتراک برقی، چهار دستگاه کولر، بخش رست روم و سایر امکانات مورد نیاز در چند روز آتی تهیه و در اختیار این شرکت قرار گیرد .