کارکنان شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش  علیه ویروس کرونا واکسینه شدند

با پیگیریهای مدیر ارشد منابع انسانی  و مدیریت محترم هلدینگ به پخش  دوز اول واکسیناسیون کارمندان شرکتهای تابعه هلدینگ به پخش از جمله شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش در راستای ارتقای سلامت عمومی جامعه و فراهم کردن محیطی امن برای فعالیت کاری کارکنان انجام شد .

به گفته مدیر عامل محترم شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش تمامی کارکنان در تاریخ شهریور ماه سال جاری در شرکت مالیبل سایپا با رعایت نظم و پروتکل های بهداشتی واکسینه شدند .

مرحله اول واکسیناسیون برای تمامی کارکنان این شرکت در دوز اول انجام شده است و پس از یک ماه در تاریخ اعلامی در سال جاری باید به محل تعیین شده برای تزریق دوز دوم واکسن مراجعه کنند.