بازدید و گفتگوی کوتاه با کارکنان کارخانه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش

 

به گزارش روابط عمومی ،کارخانه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش که کار بسته بندی چای ماسوله ، چای صرفه ، قند ،شکر و حبوبات با برند صرفه را برعهده دارد .در اتوبان فتح ،خیابان خلیج فارس واقع شده است .

 

با هماهنگی های انجام شده توسط روابط عمومی و مدیریت کارخانه در مردادماه سال 1400بازدیدی از کارخانه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش صورت گرفت .دراین بازدید  مسئولین محترم کارخانه نهایت همکاری را باما داشتند که از این حیث کمال تشکر را داریم .در این بازدید از قسمتهای مختلف کارخانه ازجمله حراست ،واحد اداری ،تولید و کنترل کیفیت بازدید شد .

آقای وثوقی مدیر تولید از پیشرفت بسته بندی با وجود محدودیت های کرونایی در بخش تولید گفتند.

 

آقای مرادی مدیر فنی از پیشرفتهای کارخانه در طی این چند سال و از افزایش بهره وری و روبه رشد بودن کارخانه گفتند .

 

 

واحد کنترل کیفیت : نظارت مداوم بر فرآیند تا اطمینان داشتن از محصولی سالم و مطابق استاندارد های تولید تا تولید محصول نهایی،نظارت بر تاریخها (انقضا)،استاندارد ها،اندازه گیریها ،منابع تامین وکنترل محصول نامنطبق با الزامات تولید که باید ضایعات شود و یا به مشتری چه موردی ارفاق شود .این مسولیت مهم برعهده همکاران زحمت کش این واحد (سرکار خانمها پیروان ، ساکی فر  و شیارون ) می باشد .