مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره ی شرکت طبیعت بازار (زیرمجموعه ی هلدینگ میهن) از کارخانه ی شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش در این بازدید که با حضور آقای منصوریان عضو موظف هیئت مدیره و معاونت بازرگانی و فروش به همراه آقای رجبی رئیس توسعه بازار به پخش و دیگر اعضا و مسئولین محترم صورت گرفت بر اصل مشتری مداری و ارتقای سطح تعاملات بیشتر با مشتریان تاکید شد.

ایشان ضمن بازدید از شرکت، خط تولید و مراحل تولید و چاپ و بسته بندی در این شرکت با مدیران این کارخانه دیدار کرده و راهکارهای سازنده در جهت برقراری تعاملات بیشتر و اثرگذار ارائه شد.