به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش در این بازدید که با حضور مهندس اشرف مدیرعامل این شرکت و دیگر اعضا و مسئولین صورت گرفت که بر اصل مشتری مداری و ارتقای سطح تعاملات بیشتر با مشتریان تاکید شد.

ایشان ضمن بازدید از شرکت، خط تولید و مراحل تولید و چاپ و بسته بندی چای در این شرکت با مدیران این کارخانه دیدار کرده و راهکارهای سازنده در جهت برقراری تعاملات بیشتر و اثرگذار ارائه شد.