کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری در شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش

در روز 15 اسفند ماه و همزمان با روز درختکاری ،مهندس اشرف مدیر عامل و مهندس منصوریان عضو هیات مدیره شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش ،اقدام به کاشت 3 اصله نهال در محوطه این مجموعه کردند.

مهندس اشرف پس از غرس نهال ، در حضور جمعی از پرسنل شرکت در مورد این اقدام گفت:

درخت مایه حیات و نشاط زندگی بشر است و برای شهر و روستا ها زیبایی می آفریند . موضوع توجه به منابع طبیعی ، درخت و کشاورزی امری بسیار حیاتی و ارزشمند است که برای همه ی آحاد جامعه تکلیف محسوب می شود .

لازم به ذکر است این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی  و تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی صورت گرفته است .