” مراسم معارفه سرپرست جدید  شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش

در  مراسمی که روز چهارشنبه 27 بهمن ماه با حضور اعضای هیات مدیره هلدینگ به پخش برگزار گردید ،طی حکمی از سوی دکتر  امین خسروی مدیر عامل هلدینگ به پخش ،جناب آقای مهندس مهدی اشرف به عنوان سرپرست  شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش منصوب شدند .

در بخشی از حکم آقای خسروی مدیر عامل هلدینگ به پخش به سرپرست جدید شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش آمده است :

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت ،درایت ،پشتکار و تعامل سازنده ضمن ایجاد همدلی و مشارکت کلیه همکاران ارجمند ،در به ثمر رساندن اهداف شرکت موفق باشید .

در انتهای مراسم  از زحمات حسن شریفی فرد مدیر عامل سابق این شرکت  تقدیر و تشکر  به عمل آمد .