حبوبات صرفه در بسته های 900 گرمی 

                                یکدست و خوش پخت

                   با صرفه ، می صرفه

92951-500x500
91851-500x500
91854-500x500
91850-500x500
92952-500x500

                                   برنج ایرانی 10 کیلویی

از مزارع سرسبز شمال ایران برداشت شده ،پس از کنترل کیفیت درآزمایشگاه تخصصی وارد چرخه بسته بندی میشود .

91408-500x500
91405-500x500

                  بسته های 450 گرمی

 
02682-500x500
02683-500x500

چای تی بگ کیسه ای و انولوپدار 25 ,50عددی

                  چای ایرانی ماسوله  بسته های 350 گرمی

                                  محصول جدید

 

                             شکر مهدیس  بسته 900 گرمی